Hírek

Igényelje a 100%-os vissza nem térítendő ÁLLAMI TÁMOGATÁST!

Magyarország kormányának pályázati felhívás-tervezete természetes személyek számára, tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítésének, valamint napelemes rendszer telepítésének, nyílászárók cseréjének, tárolókapacitás létesítésének és fűtési, valamint használati melegvíz előállító rendszerek elektrifikálásának támogatására. A pályázati felhívás kódja: RRF-2021-6.2.1

szeretném igénybe venni a 100%-os TÁMOGATÁST!

 

KI PÁLYÁZHAT?

Jelen pályázati felhívásra kizárólag azon nagykorú természetes személy (magánszemély) nyújthat be pályázatot, aki

  • magyar adóazonosító jellel rendelkezik és
  • a beruházással érintett ingatlanban (részletesen az 1.3 pont tartalmazza) (rész)tulajdonjoggal rendelkezik és
  • megfelel a jövedelmi előírásnak (lásd alább) és
  • állandó lakcímet létesített a pályázat által érintett ingatlanban.

MIK A PÁLYÁZAT LEGFONTOSABB RÉSZLETEI?

A pályázat keretösszege: 201.624.116.436 Ft

A támogatás összege:

Az (1) műszaki tartalom esetén: 500.000 – 2.896.108 Ft

A (2) műszaki tartalom esetén: 500.000 – 11.559.214 Ft

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Támogatás mértéke: 100%

A támogatott pályázatok várható száma: legfeljebb 34.920 db

Jelen pályázat keretében kizárólag az alábbi két különböző műszaki tartalom egyikére igényelhető támogatás:

Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése,

Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenység:

a) tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer telepítése, beleértve az invertert, tetőre helyezhető tartószerkezet kialakítását, illetve a
rendszer beüzemelését is (támogatásban kizárólag olyan napelemes rendszer részesíthető, ahol a napelempanelek összesített névleges beépített teljesítménye nem haladhatja meg a pályázat által érintett ingatlanban a pályázat beadását megelőző elszámolási évben mért átlagos havi fogyasztást, de legfeljebb az 5 kWpot). 10

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) a napelemes rendszer létesítéséhez szükséges jogi alapkövetelmények teljesítése, ezen belül három fázisú mérőhely kialakítása, hálózatbővítés, mérőóra cseréje, elektromos hálózat szükség szerinti bővítése;

b) a napelemes rendszer kialakításához szükséges tervezési-, illetve engedélyeztetési tevékenység;

c) kötelező nyilvánosság biztosítása (táblaelhelyezés, fotódokumentáció).

Napelemes rendszer telepítése, nyílászárók cseréje, tárolókapacitás létesítése és fűtési, valamint használati melegvíz előállító rendszerek elektrifikálása:

a) tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása infrapanelekkel és / vagy fűtőpanelekkel,
villamosenergia tároló beépítése, nyílászáró csere (vízbázisú házközponti fűtési rendszerrel nem rendelkező ingatlan esetén),

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek (kivéve, ha valamely közülük más forrásból már megvalósult):

a) tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltására, illetve a tervezett fűtési rendszer ellátására együttesen alkalmas napelemes rendszer telepítése, beleértve az
invertert, illetve tartószerkezet kialakítását, illetve a rendszer beüzemelését is (a napelempanelek összesített névleges beépített teljesítménye nem haladhatja meg a
pályázat által érintett ingatlanban a pályázat beadását megelőző elszámolási évben mért átlagos havi fogyasztást és a jelen támogatási program keretében beépítésre
kerülő fűtési egységek összesített névleges teljesítményét, de legfeljebb az 5 kWpot);

b) napelemes rendszerhez kapcsolódó akkumulátoros tárolóegység felszerelése és üzembe helyezése, maximum 5 kW teljesítménnyel12;

c) a meglévő fűtési rendszer kiváltása, új, energiahatékony infrafűtési rendszer kialakításával és/vagy fűtőpanelek beépítésével;

d) fűtött és fűtetlen tereket elválasztó nyílászáró szerkezetek (ablakok, ajtók) energiamegtakarítást eredményező cseréje;e) energetikai tanúsítványok, számítások elkészítése (ez a tevékenység kötelező, de önállóan nem támogatható).Kötelező, de önállóan nem támogatható:

a) kötelező nyilvánosság biztosítása (táblaelhelyezés, fotódokumentáció).

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:

b) a napelemes rendszer létesítéséhez szükséges jogi alapkövetelmények teljesítése, ezen belül három fázisú mérőhely kialakítása, hálózatbővítés, mérőóra cseréje, elektromos hálózat szükség szerinti bővítése;

c) a napelemes rendszer kialakításához szükséges tervezési-, illetve engedélyeztetési tevékenység;

d) az új fűtési célú elektromos fogyasztó berendezésekhez köthető elektromos hálózat kiépítése,

e) használati melegvíz előállítására alkalmas indirekt tároló beszerelése, szükség esetén a kapcsolódó hőcserélő, illetve elektromos fűtőbetét alkalmazásával.

b) tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása hőszivattyú alkalmazásával, villamosenergia tároló beépítése, nyílászáró csere (vízbázisú házközponti fűtési rendszerrel rendelkező ingatlan esetén, a meglévő rendszer kiváltása érdekében).

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

a) tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltására, illetve a tervezett fűtési rendszer ellátására együttesen alkalmas napelemes rendszer telepítése, beleértve az
invertert, illetve tartószerkezet kialakítását, illetve a rendszer beüzemelését is (a napelempanelek összesített névleges beépített teljesítménye nem haladhatja meg a
pályázat által érintett ingatlanban a pályázat beadását megelőző elszámolási évben mért átlagos havi fogyasztást és a jelen támogatási program keretében beépítésre
kerülő fűtési egység összesített névleges teljesítményét, de legfeljebb az 5 kWp-ot);

b) a meglévő hőtermelő berendezés kiváltása, új, energiahatékony maximum 9 kW teljesítménnyel rendelkező levegő-víz, vagy levegő-levegő hőszivattyús rendszer
kiépítésével (beleértve a fűtési rendszer hatékony működéséhez elengedhetetlen berendezések beépítését és tevékenységek elvégzését);

c) fűtött és fűtetlen tereket elválasztó nyílászáró szerkezetek (ablakok, ajtók) energiamegtakarítást eredményező cseréje;

d) napelemes rendszerhez kapcsolódó akkumulátoros tárolóegység felszerelése és üzembe helyezése, maximum 5 kW teljesítménnyel14;

e) energetikai tanúsítványok, számítások elkészítése (ez a tevékenység kötelező, de önállóan nem támogatható).

Kötelező, de önállóan nem támogatható:

a) kötelező nyilvánosság biztosítása (táblaelhelyezés, fotódokumentáció).

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:

a) a napelemes rendszer létesítéséhez szükséges jogi alapkövetelmények teljesítése, ezen belül három fázisú mérőhely kialakítása, hálózatbővítés, mérőóra cseréje, elektromos hálózat szükség szerinti bővítése;

b) a napelemes rendszer kialakításához szükséges tervezési-, illetve engedélyeztetési tevékenység,

c) az új fűtési célú elektromos fogyasztó berendezésekhez köthető elektromos hálózat kiépítése;

d) használati melegvíz előállítására alkalmas indirekt tároló beszerelése, szükség esetén a kapcsolódó hőcserélő, illetve elektromos fűtőbetét alkalmazásával.

Projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

az (1) tevékenység esetén a Támogatói Okirat kiállításától számított 12 hónap,

a (2) tevékenység esetén a Támogatói Okirat kiállításától számított 18 hónap,

de egységesen legkésőbb 2026.06.30.

A pályázat benyújtásának további feltétele, hogy a beruházással érintett ingatlanban állandó lakcímmel rendelkező természetes személyek (magánszemélyek) 2020. évi, a személyi jövedelemadó bevallás szerinti összevont jövedelmük egy főre jutó összege 0 forint és 4.850.000 forint2 közé essen.

Ugyanazon természetes személy (magánszemély) csak egy ingatlan vonatkozásában részesíthető támogatásban, illetve ugyanazon ingatlan / albetét esetén csak egy pályázat kapcsán nyújtható támogatás.

A pályázat keretén belül a pályázat benyújtását megelőzően, benyújtásának időpontjában és a beruházás megvalósulását követően lakott, a Pályázó magánszemély (rész)tulajdonában álló
egyedi fűtési rendszerrel ellátott

  • családi házra;
  • használati megállapodással rendelkező, osztatlan közös tulajdonban lévő lakóház (ikerház, sorház) elkülöníthető, jogilag és energetikai szempontból önálló egységet képező épületére / épületrészére; továbbá
  • legfeljebb 6 lakásos társasházi, illetve szövetkezeti ingatlanok részét képező épületrészre / lakásra nyújtható be támogatási igény.

Minden ingatlan vonatkozásában a pályázati részvétel további feltétele, hogy az épület olyan műszaki állapotban legyen, hogy egyéb beavatkozás nélkül is alkalmas legyen a beruházás fogadására.

A projekt megvalósítása a támogatási kérelem benyújtását követő napon saját felelősségre megkezdhető, de a projekt megkezdése nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.

A támogatásból megvalósuló beruházás fenntartását a pályázatban megjelölt címen 2026. december 31-ig, de minimum 3 évig köteles a Kedvezményezett biztosítani.

Értékelési szempontok

  • az ingatlan megfelel-e a Pályázati Felhívás 2. pontja szerinti követelményeknek;
  • kizárólag elszámolható tevékenységek szerepelnek-e a támogatási kérelemben, illetve a regisztrációs listán szereplő kivitelező került-e kiválasztásra; továbbá
  • a támogatási kérelemben megjelölt tevékenységek biztosítják-e az ingatlan fűtési energiaigényének csökkenését.

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, pályázati portálunkon csak a pályázatok legfontosabb részleteit publikáljuk. A teljes kiíráshoz látogassa meg a kiíró honlapját az oldal alján található linkre kattintva!

MIKOR ÉS HOGYAN LEHET A PÁLYÁZATOT BENYÚJTANI?

Támogatási kérelmét az online kitöltő programon keresztül nyújthatja be.

Pályázatokat 4 ütemben, megyénként eltérő beadási időpontokkal, de rögzített megyei támogatási keretre lehet benyújtani.

Az első beadás várhatóan 2021. november 15-étől kezdődik megyénként ütemezetten.

Határidő: Az egyes szakaszokon belül a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig

KITŐL LEHET TOVÁBBI INFORMÁCIÓT KÉRNI A PÁLYÁZATI FELHÍVÁSSAL KAPCSOLATBAN?

Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal az ÉMI Nonprofit Kft. jelen pályázatra vonatkozó ügyfélszolgálatához a 06 +36-30-119-1866 telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 10:00 órától 15:00 óráig, pénteken 10:00 órától 12:00 óráig fogadják hívását. E-mail elérhetőség: napelem@emi.hu

HOL TALÁLHATÓ AZ EREDETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (ÉS A KAPCSOLÓDÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTUMOK)?

Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva - írja a palyazatmenedzser.hu

Márkák
Írjon nekünk!