Hírek

Igényelje a 100%-os vissza nem térítendő ÁLLAMI TÁMOGATÁST!

Magyarország kormányának pályázati felhívás-tervezete természetes személyek számára, tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítésének, valamint napelemes rendszer telepítésének, nyílászárók cseréjének, tárolókapacitás létesítésének és fűtési, valamint használati melegvíz előállító rendszerek elektrifikálásának támogatására. A pályázati felhívás kódja: RRF-2021-6.2.1

Bővebb információt szeretne?

Ki pályázhat?

Jelen pályázati felhívásra kizárólag azon nagykorú természetes személy (magánszemély) nyújthat be pályázatot, aki

 • magyar adóazonosító jellel rendelkezik és
 • a beruházással érintett ingatlanban (részletesen az 1.3 pont tartalmazza) (rész)tulajdonjoggal rendelkezik és
 • megfelel a jövedelmi előírásnak (lásd alább) és
 • állandó lakcímet létesített a pályázat által érintett ingatlanban.

Mik a pályázat legfontosabb részletei?

A pályázat keretösszege: 201.624.116.436 Ft

A támogatás összege:

 • Az (1) műszaki tartalom esetén: 500.000 – 2.896.108 Ft
 • A (2) műszaki tartalom esetén: 500.000 – 11.559.214 Ft

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Támogatás mértéke: 100%

A támogatott pályázatok várható száma: legfeljebb 34.920 db

Jelen pályázat keretében kizárólag az alábbi két különböző műszaki tartalom egyikére igényelhető támogatás:

 • Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése,
  • Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenység:
   • a) tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer telepítése, beleértve az invertert, tetőre helyezhető tartószerkezet kialakítását, illetve a
    rendszer beüzemelését is (támogatásban kizárólag olyan napelemes rendszer részesíthető, ahol a napelempanelek összesített névleges beépített teljesítménye nem haladhatja meg a pályázat által érintett ingatlanban a pályázat beadását megelőző elszámolási évben mért átlagos havi fogyasztást, de legfeljebb az 5 kWpot). 10
  • Önállóan nem támogatható tevékenységek:
   • a) a napelemes rendszer létesítéséhez szükséges jogi alapkövetelmények teljesítése, ezen belül három fázisú mérőhely kialakítása, hálózatbővítés, mérőóra cseréje, elektromos
    hálózat szükség szerinti bővítése;
   • b) a napelemes rendszer kialakításához szükséges tervezési-, illetve engedélyeztetési tevékenység;
   • c) kötelező nyilvánosság biztosítása (táblaelhelyezés, fotódokumentáció).
 • Napelemes rendszer telepítése, nyílászárók cseréje, tárolókapacitás létesítése és fűtési, valamint használati melegvíz előállító rendszerek elektrifikálása:
  • a) tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása infrapanelekkel és / vagy fűtőpanelekkel,
   villamosenergia tároló beépítése, nyílászáró csere (vízbázisú házközponti fűtési rendszerrel nem rendelkező ingatlan esetén),
   • Kötelezően megvalósítandó tevékenységek (kivéve, ha valamely közülük más forrásból már megvalósult):
    • a) tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltására, illetve a tervezett fűtési rendszer ellátására együttesen alkalmas napelemes rendszer telepítése, beleértve az
     invertert, illetve tartószerkezet kialakítását, illetve a rendszer beüzemelését is (a napelempanelek összesített névleges beépített teljesítménye nem haladhatja meg a
     pályázat által érintett ingatlanban a pályázat beadását megelőző elszámolási évben mért átlagos havi fogyasztást és a jelen támogatási program keretében beépítésre
     kerülő fűtési egységek összesített névleges teljesítményét, de legfeljebb az 5 kWpot);
    • b) napelemes rendszerhez kapcsolódó akkumulátoros tárolóegység felszerelése és üzembe helyezése, maximum 5 kW teljesítménnyel12;
    • c) a meglévő fűtési rendszer kiváltása, új, energiahatékony infrafűtési rendszer kialakításával és/vagy fűtőpanelek beépítésével;
    • d) fűtött és fűtetlen tereket elválasztó nyílászáró szerkezetek (ablakok, ajtók) energiamegtakarítást eredményező cseréje;
    • e) energetikai tanúsítványok, számítások elkészítése (ez a tevékenység kötelező, de önállóan nem támogatható).
   • Kötelező, de önállóan nem támogatható:
    • a) kötelező nyilvánosság biztosítása (táblaelhelyezés, fotódokumentáció).
   • Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:
    • b) a napelemes rendszer létesítéséhez szükséges jogi alapkövetelmények teljesítése, ezen belül három fázisú mérőhely kialakítása, hálózatbővítés, mérőóra cseréje, elektromos hálózat szükség szerinti bővítése;
    • c) a napelemes rendszer kialakításához szükséges tervezési-, illetve engedélyeztetési tevékenység;
    • d) az új fűtési célú elektromos fogyasztó berendezésekhez köthető elektromos hálózat kiépítése,
    • e) használati melegvíz előállítására alkalmas indirekt tároló beszerelése, szükség esetén a kapcsolódó hőcserélő, illetve elektromos fűtőbetét alkalmazásával.
  • b) tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása hőszivattyú alkalmazásával, villamosenergia tároló beépítése, nyílászáró csere (vízbázisú házközponti fűtési rendszerrel rendelkező ingatlan esetén, a meglévő rendszer kiváltása érdekében).
   • Kötelezően megvalósítandó tevékenységek:
    • a) tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltására, illetve a tervezett fűtési rendszer ellátására együttesen alkalmas napelemes rendszer telepítése, beleértve az
     invertert, illetve tartószerkezet kialakítását, illetve a rendszer beüzemelését is (a napelempanelek összesített névleges beépített teljesítménye nem haladhatja meg a
     pályázat által érintett ingatlanban a pályázat beadását megelőző elszámolási évben mért átlagos havi fogyasztást és a jelen támogatási program keretében beépítésre
     kerülő fűtési egység összesített névleges teljesítményét, de legfeljebb az 5 kWp-ot);
    • b) a meglévő hőtermelő berendezés kiváltása, új, energiahatékony maximum 9 kW teljesítménnyel rendelkező levegő-víz, vagy levegő-levegő hőszivattyús rendszer
     kiépítésével (beleértve a fűtési rendszer hatékony működéséhez elengedhetetlen berendezések beépítését és tevékenységek elvégzését);
    • c) fűtött és fűtetlen tereket elválasztó nyílászáró szerkezetek (ablakok, ajtók) energiamegtakarítást eredményező cseréje;
    • d) napelemes rendszerhez kapcsolódó akkumulátoros tárolóegység felszerelése és üzembe helyezése, maximum 5 kW teljesítménnyel14;
    • e) energetikai tanúsítványok, számítások elkészítése (ez a tevékenység kötelező, de önállóan nem támogatható).
   • Kötelező, de önállóan nem támogatható:
    • a) kötelező nyilvánosság biztosítása (táblaelhelyezés, fotódokumentáció).
   • Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:
    • a) a napelemes rendszer létesítéséhez szükséges jogi alapkövetelmények teljesítése, ezen belül három fázisú mérőhely kialakítása, hálózatbővítés, mérőóra cseréje, elektromos hálózat szükség szerinti bővítése;
    • b) a napelemes rendszer kialakításához szükséges tervezési-, illetve engedélyeztetési tevékenység,
    • c) az új fűtési célú elektromos fogyasztó berendezésekhez köthető elektromos hálózat kiépítése;
    • d) használati melegvíz előállítására alkalmas indirekt tároló beszerelése, szükség esetén a kapcsolódó hőcserélő, illetve elektromos fűtőbetét alkalmazásával.

Projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

 • az (1) tevékenység esetén a Támogatói Okirat kiállításától számított 12 hónap,
 • a (2) tevékenység esetén a Támogatói Okirat kiállításától számított 18 hónap,
 • de egységesen legkésőbb 2026.06.30.

A pályázat benyújtásának további feltétele, hogy a beruházással érintett ingatlanban állandó lakcímmel rendelkező természetes személyek (magánszemélyek) 2020. évi, a személyi jövedelemadó bevallás szerinti összevont jövedelmük egy főre jutó összege 0 forint és 4.850.000 forint2 közé essen.

Ugyanazon természetes személy (magánszemély) csak egy ingatlan vonatkozásában részesíthető támogatásban, illetve ugyanazon ingatlan / albetét esetén csak egy pályázat kapcsán nyújtható támogatás.

A pályázat keretén belül a pályázat benyújtását megelőzően, benyújtásának időpontjában és a beruházás megvalósulását követően lakott, a Pályázó magánszemély (rész)tulajdonában álló
egyedi fűtési rendszerrel ellátott

 • családi házra;
 • használati megállapodással rendelkező, osztatlan közös tulajdonban lévő lakóház (ikerház, sorház) elkülöníthető, jogilag és energetikai szempontból önálló egységet képező épületére / épületrészére; továbbá
 • legfeljebb 6 lakásos társasházi, illetve szövetkezeti ingatlanok részét képező épületrészre / lakásra nyújtható be támogatási igény.

Minden ingatlan vonatkozásában a pályázati részvétel további feltétele, hogy az épület olyan műszaki állapotban legyen, hogy egyéb beavatkozás nélkül is alkalmas legyen a beruházás fogadására.

A projekt megvalósítása a támogatási kérelem benyújtását követő napon saját felelősségre megkezdhető, de a projekt megkezdése nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.

A támogatásból megvalósuló beruházás fenntartását a pályázatban megjelölt címen 2026. december 31-ig, de minimum 3 évig köteles a Kedvezményezett biztosítani.

Értékelési szempontok

 • az ingatlan megfelel-e a Pályázati Felhívás 2. pontja szerinti követelményeknek;
 • kizárólag elszámolható tevékenységek szerepelnek-e a támogatási kérelemben, illetve a regisztrációs listán szereplő kivitelező került-e kiválasztásra; továbbá
 • a támogatási kérelemben megjelölt tevékenységek biztosítják-e az ingatlan fűtési energiaigényének csökkenését.

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, pályázati portálunkon csak a pályázatok legfontosabb részleteit publikáljuk. A teljes kiíráshoz látogassa meg a kiíró honlapját az oldal alján található linkre kattintva!

Mikor és hogyan lehet a pályázatot benyújtani?

Támogatási kérelmét az online kitöltő programon keresztül nyújthatja be.

Pályázatokat 4 ütemben, megyénként eltérő beadási időpontokkal, de rögzített megyei támogatási keretre lehet benyújtani.

Az első beadás várhatóan 2021. november 15-étől kezdődik megyénként ütemezetten.

Határidő: Az egyes szakaszokon belül a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig

Kitől lehet további információt kérni a pályázati felhívással kapcsolatban?

Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal az ÉMI Nonprofit Kft. jelen pályázatra vonatkozó ügyfélszolgálatához a 06 +36-30-119-1866 telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 10:00 órától 15:00 óráig, pénteken 10:00 órától 12:00 óráig fogadják hívását. E-mail elérhetőség: napelem@emi.hu

Hol található az eredeti pályázati felhívás (és a kapcsolódó pályázati dokumentumok)?

Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva - írja a palyazatmenedzser.hu

Márkák
Írjon nekünk!